Пошук

+38 (044) 338-89-04
info@cedos.org.ua
9:00 - 18:00
Mobile Menu

Що ми знаємо про регіональний розподіл грошових переказів?

Щокварталу НБУ звітує про обсяг грошових переказів, які надійшли в Україну з-за кордону. При цьому регулятор диференціює грошові перекази за основними країнами походження, однак інформації щодо розподілу грошових переказів за територіально-адміністративними одиницями немає. Дані щодо регіонального розподілу грошових переказів дали би можливість оцінити не тільки обсяг грошових переказів, які надходять у певну область, а й наявність зв’язку українців за кордоном із територіями їхнього походження. Оскільки грошові перекази — це приватні кошти, які важко спрямувати в певне джерело заходами політики, то їхній обсяг у розрізі областей матиме велике значення для розробки ефективної регіональної політики саме як індикатор залученості українців за кордоном до розвитку регіону їхнього походження.

Наявні дані НБУ дозволяють дослідити регіональний розподіл тільки частини грошових переказів в Україну, які надходять через міжнародні платіжні системи (тут і далі маємо на увазі системи переказів коштів на кшталт Western Union, «Золотая корона», MoneyGram тощо). Для повноти даних потрібно було би врахувати перекази, які надходять неформальними каналами та через кореспондентські рахунки банків. Однак, згідно з офіційною статистикою, важливість міжнародних платіжних систем як каналу надходження грошових переказів зросла з 37% на початку 2011 року до 53% у середині 2014 за рахунок скорочення частки банківської системи. Після зменшення популярності на початку 2015 року внаслідок запровадження більш жорсткої валютної політики НБУ міжнародні платіжні системи вже в наступному кварталі повернули собі роль найбільшого каналу надходження грошових переказів. Таким чином, регіональний розподіл транскордонних переказів, здійснених через міжнародні системи переказу коштів, дає уявлення про розподіл значної частини переказів мігрантів.

Рис. 1. Регіональний розподіл грошових переказів, що здійсненні з використанням міжнародних платіжних систем переказу коштів за 3 квартали 2015 року, еквівалент у млн. доларів США. Джерело: Національний банк України. Примітка: Зазначені тут суми переказів надійшли через міжнародні системи переказу коштів, які створені нерезидентами

Першість за обсягом грошових переказів через міжнародні системи переказу коштів займають м. Київ, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області, і тільки після них слідують області, які входять до Західного регіону (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Закарпатська), а Волинська та Рівненська області — одні з останніх за розміром транскордонних переказів в Україну через зазначений канал. Попри те, що з Західного регіону походили майже 72% усіх трудових мігрантів у 2010—2012, його частка в транскордонних переказах в Україну з використанням міжнародних систем переказу за три квартали 2015 року становила тільки 30%.

Рис.2. Макрорегіони за часткою в обсягах грошових переказів із використанням міжнародних платіжних систем та за часткою в кількості трудових мігрантів. Джерело: Національний банк України; модульне вибіркове обстеження з питань трудової міграції [1]; розрахунки автора. Примітка: 27 регіонів України (25 областей, АР Крим, міста Київ та Севастополь) для більшої надійності даних згруповані в 5 макрорегіонів: Північ (Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська області та м. Київ), Схід (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області), Південь (АР Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області, м. Севастополь), Центр (Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська області) та Захід (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області).

З одного боку, таку низьку частку Західного регіону можна пояснити тим, що не тільки трудові мігранти, а й, наприклад, українці, що виїхали на постійне проживання за кордон, користуються цим каналом переказу. Однак загальний обсяг коштів, що їх працівники надсилають через офіційні канали, становить більше двох третіх усіх переказів, тому більш імовірним є те, що мігранти надають перевагу неформальним каналам переказу коштів, таким як кур’єри чи водії автотранспорту, друзі. Більше того, вони часто привозять гроші особисто, адже багато хто з них здійснює короткострокові поїздки в країни ЄС, які мають спільний із Україною кордон на заході. Крім того, причиною такої популярності неформальних каналів може бути їхня нижча вартість у порівнянні з офіційними каналами. Так, вартість переказу суми, еквівалентної 200 доларам США, через міжнародні системи переказу в деяких найбільших коридорах досягає майже 15% суми переказу.

Рис.3. Вартість переказу суми еквівалентної 200 доларам в основних коридорах, % від вартості переказу. Джерело: Національний банк; веб-сайти найбільших міжнародних систем переказу грошей. Примітка: Вартість переказу не враховує різницю між обмінними курсами оператора та міжбанку.

З іншого боку, низька популярність офіційних каналів переказів зумовлена недовірою до банківської системи в цілому, небажанням показувати свої доходи та недостатньою фінансовою грамотністю населення. Як показує досвід інших країн, збільшення частки переказів, надісланих офіційними каналами, збільшує здатність банків кредитувати підприємства, що, у свою чергу, має стимулювати економічне зростання. При цьому заохочувати використання офіційних каналів переказу слід комплексно, передусім зосереджуючись на:

  • покращенні фінансової грамотності населення,
  • забезпеченні прозорих і виважених дій регулятора стосовно регулювання валютного ринку,
  • стимулюванні конкуренції серед операторів, що займаються грошовими переказами,
  • розробці спеціальних банківських продуктів для мігрантів,
  • використанні інформації про надходження грошових переказів у якості кредитної історії при прийнятті рішення про надання кредиту домогосподарствам.

Отже, наявні дані, попри незначні неточності та неповноту, дають загальне уявлення про регіональний розподіл грошових переказів. Якщо їх сприймати не просто як «емігрантські гроші», а також як спосіб мігранта підтримувати зв'язок із Батьківщиною, вони можуть бути корисними при розробці стратегій співпраці з українцями за кордоном, спрямованих на збільшення потенціалу розвитку міграції.

1. Звіт щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні / Міжнародна організація праці. Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. — Будапешт МОП, 2013.

Регіональний розподіл грошових переказів, що здійсненні з використанням міжнародних платіжних систем переказу коштів за 3 квартали 2015 року, еквівалент у млн. дол.:

Читати далі

2 вересня 2016

Рейтинг прозорості університетів 2016

Відкритість інформації не є запорукою високої якості освіти, проте вона є необхідною умовою для усвідомленого вибору абітурієнтів, студентів та викладачів.

16 березня 2017

«Право на місто»: як громада має брати участь у міському плануванні

Як удосконалити залучення громадян до процесу розробки містобудівної і проектної документації? Напрацювання «Формальної групи» семінару «Право на місто» у Києві

Іван Вербицький

11 грудня 2013

Польсько-українські академічні стосунки

Ключовою проблемою польсько-українського академічного співробітництва є односторонність цього процесу, тобто набагато більша кількість українських громадян навчається у Польщі, ніж польських громадян в Україні. Окрім закордонних інвестицій у вищу освіту, у такий спосіб Польща підтримує свій вплив та позитивне реноме на міжнародній арені, чого не можна сказати про Україну.

Ірина Світящук, Єгор Стадний

29 листопада 2019

Заява CEDOS щодо необхідності перепису населення і житлового фонду в Україні у 2020 році

Ми вимагаємо проведення в Україні перепису населення та житлового фонду відповідно до принципів і рекомендацій ООН. Запропонована Урядом альтернативна оцінка кількості населення та його статево-вікової структури за населеними пунктами не є переписом у розумінні Організації Об’єднаних Націй та наукової спільноти. Ця оцінка не може замінити перепис.

Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації, видалення авторства та логотипу CEDOS
Детальніше Сховати