Пошук

+38 (044) 338-89-04
info@cedos.org.ua
9:00 - 18:00
Mobile Menu

Прозорість та стратегічне планування у вищій освіті Нідерландів

У міжнародному дискурсі вищої освіти набула поширення концепція прозорості, пов’язана з потребою надавати інформацію щодо зусиль, які докладають заклади вищої освіти, і результатів, яких вони досягають у різних сферах діяльності. У цій статті я зупинюся на механізмах реалізації втілення принципу прозорості у вищій освіті Нідерландів

В основі структури вищої освіти цієї країни – система трьох циклів: бакалавр, магістр і доктора. Така система була офіційно запроваджена у 2002-2003 році. Крім того, у Нідерландах функціонують два типи закладів вищої освіти – університети (дослідницькі університети), які надають освіту, орієнтовану на дослідницьку діяльність, і університети прикладних наук або інститути вищої професійної освіти, спрямовані на професійну вищу освіту.

Загальна кількість студентів, що навчаються у 13 дослідницьких університетах і 40 університетах прикладних наук, становить 600 000 осіб.

Університети Нідерландів мають високий ступінь автономії у багатьох сферах. Спроможність функціонувати як незалежний фінансовий суб’єкт є одним із рушіїв розвитку університетів для досягнення стратегічних цілей. Університети мають повну свободу у розподілі державного фінансування на освіту, дослідницьку діяльність, трансфер знань. Інституційна автономія водночас вимагає від університетів активно реагувати на виклики глобального середовища, складність якого постійно зростає, що, у свою чергу, вимагає від закладів вищої освіти урізноманітнення джерел фінансування.

Університети отримують фінансування у формі грантів, які розподіляють відповідно до визначених пріоритетів, з іншого боку, різні установи, що фінансують університети, повинні чітко знати, на що вже витрачено фінансування із блоку гранту. Основна проблема полягає у визначенні того, хто відповідальний за непрямі витрати для підтримки необхідної інфраструктури досліджень, тому існує проблема забезпечення фінансової прозорості з метою інформування про те, яка сума загального прибутку чи надходжень на який саме вид діяльності витрачається (Jansen). Щоб зарадити цьому заклади вищої освіти подають фінансову інформацію стосовно своїх надходжень на основі річних звітів.

Річний звіт університету

Відповідно до положень Закону про освіту і дослідницьку діяльність (WHW), до 1 липня поточного року заклад вищої освіти повинен опублікувати річний звіт.

У передмові звіту подаються ocновні кількісні показники: порівняння кількості вступників на бакалаврські і магістерські програми за останні 5 років, кількість випускників, захищених дисертацій, публікацій, фінансові показники, кількісні показники щодо персоналу, споживання електроенергії.

Далі особливу увагу звертають на кількість студентів, які закінчили програму вчасно чи вчились довше, які не завершили програму, які брали участь в міжнародному обміні. Що стосується досліджень, то широко і точно зображений розподіл коштів із різних джерел, тенденції росту публікацій та отримання грантів на різних факультетах.

Пояснюється політика університету у сфері соціальної відповідальності, зокрема трансферу знань і технологій, подається інформація про співпрацю з іншими навчальними закладами, з містом Амстердам як з партнером університету а також показники щодо трансферу знань і технологій (контракти, фінансові надходження, здобуті ліцензії та патенти), інформація про холдинг, що створений на основі університету.

Стратегічний план розвитку університету

Відповідно до Закону про вищу освіту і дослідницьку діяльність (WHW 1993), університети зобов’язані складати план стратегічного розвитку як мінімум раз на 6 років, щоб були зрозумілі і чітко визначені середньострокові цілі. Стратегічний план розвитку необхідно оновлювати кожні три роки, і щороку університет звітує про виконання стратегічних завдань і поточний фінансовий стан. Річний звіт університету підлягає зовнішньому аудиту, передається на затвердження наглядовій раді і потім презентується у Міністерстві освіти, культури і науки.

В основі стратегічного плану є положення про місію університету, візію і цінності. Обов’язковим для стратегічного плану є визначення цілей у таких сферах діяльності як дослідження, навчальний процес та трансфер технологій і знань (соціальна відповідальність та інноваційна діяльність університету).

Стратегічний план розвитку університету повинен містити інформацію про впровадження стратегії на практиці (Berthold, 2000). Подаються заходи, на основі яких будуть досягнуті стратегічні цілі (наприклад, якість персоналу, розвиток інфраструктури, фінансування) і кількісні показники, на основі яких можна перевірити виконання стратегічних цілей. Бюджет – основа впровадження стратегічного плану розвитку.

Договір про продуктивність

Договір про продуктивність – це документ, що із 2011 року укладається між університетом та Міністерством освіти, культури і науки. У більшості випадків цей тип контрактів є багатофункціональним і сприяє стимулюванню підвищення рівня загальної продуктивності університету, якості освіти і реалізації національних пріоритетів.

Види діяльності, які ґрунтуються на основі договорів, формулюються відповідно до чисельних показників і вимірів. Договори з продуктивності не завжди мають значний вплив на формування профілю вищого навчального закладу, покращення якості освіти і стратегічного позиціонування, у більшості випадків їхня основна функція полягає у трансформації взаємовідносин між державою і вищим навчальним закладом у більш прозорий процес на основі діалогу (Bennerworth, 2011).

Перехід до фінансування на основі показників продуктивності знаменує перехід від орієнтації на інституційні потреби до державних пріоритетів. У липні 2011 р. Міністерство опублікувало документ «Якість у різноманітті» (Kwaliteit in verscheidenheid (Quality in diversity), відповідно до якого голландські університети повинні були сформулювати пропозиції щодо того, як вони будуть реагувати на основні проблеми, визначені Міністерством: покращення показників навчального процесу, вдосконалення профілю з навчальної й дослідницької діяльності, реагування на потреби бізнесу і суспільства. Планувалося укладання договорів з продуктивності між голландськими університетами і Міністерством, показники для укладання договорів були визначені Асоціацією співпраці голландських університетів.

Міністерство призначило Комітет з розгляду договорів з продуктивності (Review Committee) для оцінювання поданих варіантів договорів і сформованих профілів вищих навчальних закладів. Комітет оцінював пропозиції університетів на основі таких критеріїв: рівень амбіцій, наскільки реально можна реалізувати дані пропозиції, зв’язок з бажаним розвитком на системному рівні, визначення пріоритетів, диференціація та технічно-економічні показники. Відповідно до договорів з продуктивності, 7% бюджету університету залежить від досягнення узгоджених цілей. На думку Комітету, важливим фактором, який враховувався при оцінюванні пропозицій університетів, є реалістичність і практична здійсненність цілей, визначених вищим навчальним закладом.

З метою забезпечення прозорості Стратегічний план розвитку університету, річний звіт університету та договір з продуктивності, укладений з Міністерством розміщуються на сайті університету під заголовком “Профіль”.

Інфографіка - Ірина Шевченко

Список використаних джерел

Benneworth P., de Boer H., Cremonini L., Jongbloed B., Leisyte L., Vossensteyn H., de Weert E. (2011) Quality-related funding, performance agreements and profiling in higher education. CHEPS.

Berthold, Ch. (2000) Hochschulentwicklungsplan/ Zielvereinbarungen // Modellvorhaben Stratgegieprojekt Fachhochschule München/CHE. Gütersloh, S.23-33

Delft University of Technology Strategic Plan (2010)

Eindhoven University of Technology Strategic Plan 2020 ( 2011)

Erasmus University Rotterdam Strategy Document (2008)

Jansen, Michael. Funding conditions for research and transparency, some experiences in the Netherlands.

Maastricht University Strategic Programme 2012-2016. 

Ministrie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nederlands. 1992. Wet op Het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) (Dutch Higher Education and Research Act)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2011). Kwaliteit in verscheidenheid. Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap / 2011.

Performance agreements for Utrecht University (2012)

University of Amsterdam. Annual Report 2013.

Westerheijden, Don, Frans A. van Vught. 2010. Nulridimensional rankings: a new transparency tool for higher education and research. Higher Education Management and Policy, Vol. 22/3.

Читати далі

15 лютого 2019

Взаємодія між органами місцевого самоврядування та громадянським суспільством у Львові

Які механізми дозволяють враховувати потреби жительок і жителів у процесі прийняття рішень? Які кращі практики існують у цій сфері? Що у такій взаємодії варто змінити, щоб вона була більш ефективною? Щоб відповісти на ці питання, ми опитали службовиць та службовців і представниць та представників громадського сектору, а ще проаналізуввли документи.

Дарина Пирогова

10 липня 2014

Чим відрізняються жінки і чоловіки: про гендерну (не)рівність у вищій освіті

Базуючись на даних державної статистики та всеукраїнського опитування викладачів ВНЗ, проведеного ЦДС, авторки описують основні точки гендерної нерівності у вищій освіті - відмінність у доходах та у просуванні в академічній кар’єрі.

Ірина Когут

7 квітня 2020

Громадянське суспільство 5 міст України: спільні проблеми і потреби?

У листопаді-грудні 2019 року ми провели фокус-групові дискусії з представни_цями громадянського суспільства Києва, Маріуполя, Дніпра, Харкова та Запоріжжя. З'ясували, які проблеми та потреби вони мають, і що з цього є спільним для усіх 5 міст, а що - відмінним.

Анастасія Боброва, Марія Куделя, Тетяна Жерьобкіна, Олена Сирбу, Ліліана Філіпчук, Наталія Ломоносова

2 червня 2017

Вибір абітурієнтів 2016 року: регіональний аналіз

Регіональний аналіз вступної кампанії 2016 року показав, які саме області отримали найкращих та найбільш вмотивованих абітурієнтів.

Мар’яна Кавценюк

Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації, видалення авторства та логотипу CEDOS
Детальніше Сховати